The Best of Sarod - 2 CD Artist(s): Ustad Amjad Ali Khan, Amaan Ali Khan, Ayaan Ali Khan

The Best of Sarod - 2 CD Artist(s): Ustad Amjad Ali Khan, Amaan Ali Khan, Ayaan Ali Khan
Item# cls10571
Regular price: $29.99
Sale price: $20.99

Product Description

The Best of Sarod - 2 CD Artist(s): Ustad Amjad Ali Khan, Amaan Ali Khan, Ayaan Ali KhanStyle: Classical

Track Listing

Tracks Duration
1. Raga Miyan Ki Todi 30:33
2. Raga Shyam Kalyan 14:59
3. Raga Shree 30:02
4. Raga Ramkali 28:38
5. Raga Alhaiya Bilawal 19:14
6. Raga Puriya Dhanashri 15:34